Sveiki atvykę

Tarptautinė tradicinės Tibeto medicinos akademija (TTTMA) buvo įsteigta 2006 metais, siekiant išlaikyti tradicinės Tibeto medicinos mokymų vientisumą ir autentiškumą bei skatinti Tibeto tradicinės medicinos praktikos tęstinumą.

Tradicinė Tibeto medicina yra ir mokslas, ir menas, siekiantis senus laikus. Nors yra panašumų su indiška Ajurvedos ir tradicine kinų medicinos sistemomis, tradicinė Tibeto medicina turi savitą genezę, istorinę raidą ir vystymąsi, o jos šaknys glūdi aukštuose Tibeto kalnuose, tenykštėje kultūroje ir Tibeto žmonių dvasioje.

Unikalus tradicinės Tibeto medicinos bruožas yra tai, jog nors ji vystėsi paraleliai su budizmo filosofija, tačiau ir pati savaime ji apima plačią filosofijos, kosmologijos ir subtiliosios anatomijos sistemą, susijusią su dvasine praktika. Be to, TTM mokslas suteikia gilias anatomijos, fiziologijos, embriologijos, patologijos, diagnostikos ir gydymo metodų žinias. Ji apima taip pat išsamią homeopatinę farmakopėją ir išorinės terapijos metodus, kol kas mažai žinomus Vakaruose.

Tradicinė Tibeto medicina yra holistinė sistema, o tai reiškia, jog ji nagrinėja žmogaus poreikius kaip visumą – kūną, protą ir sielą. Tai apima žmogaus vidinę aplinką, taip pat – būdus, kuriais žmogus bendrauja su išorine aplinka.

Nuoširdus Tarptautinės tradicinės Tibeto medicinos akademijos tikslas yra išlaikyti gyvą tradicinės Tibeto medicinos dvasią – kad ji efektyviai veiktų moderniame pasaulyje.

Medicinos sistema, jei ji nėra praktikuojama Vakarų pasaulio kontekste, tampa muziejiniu eksponatu – įdomiu, tačiau pasenusiu ir nesusijusiu su moderniu gyvenimu žmogaus kūriniu.

Todėl tradicinė Tibeto medicina visiems gali suteikti didelės naudos, ypač – esant dabartiniam socialiniam ir ekonominiam klimatui.

Tarptautinės tradicinės Tibeto Medicinos akademijos tikslas yra organizuoti aukščiausio lygio kursus ir mokymus, taip pat – suteikti naujausią infomaciją apie tradicinę Tibeto mediciną – taip kaip ji yra praktikuojama dabar.

Tarptautinės tradicinės Tibeto medicinos akademijos veiklos yra šios:

  • viešųjų pristatymų ir bendrojo pobūdžio seminarų organizavimas;
  • specializuotų kursų apie Tibeto mediciną, psichologiją ir susijusius gydymo metodus organizavimas;
  • specializuotų kelionių į Tibetą organizavimas;
  • geros savijautos kursų ir atsiskyrimų organizavimas;
  • leidinio “Tradicinė Tibeto medicina” žurnalo apie tradicinę Tibeto mediciną ir susijusias temas leidyba;
  • mokymo vadovėlių ir mokymų medžiagos leidyba bei platinimas;