Gydymas mantromis – informacija apie kursą

Gydymo mantromis kursas yra modulinis, tai reiškia, kad kiekvieno lygio mokymai yra savikankama informacijos visuma, duodanti tiek praktines, tiek teorines žinias, kurios gali būti pradėtos naudoti nedelsiant. Tačiau kiekvienas aukštesnis kursų lygmuo priklauso nuo anksčiau įgytų žinių ir patirties, taip leidžiant mokiniams pasiekti gilesnį supratimą ir didesnį profesionalumą dirbant su gydančiomis mantromis.

Besimokantieji yra skatinami prisijungti prie internete veikiančios diskusijų grupės. Taip galima dalintis savo patirtimis bei įžvalgomis. Tai taip pat naudinga, nes padeda palaikyti konktaktą su kitais praktikuojančiais, o diskusijų grupė suteikia unikalią mokymosi galimybę – diskutuoti apie įdomius, sudėtingus ar sėkmingus atvejus. Taip pat ten galite gauti reikalingą informaciją apie svarbias gydymo mantromis praktikas, ypatingas dienas, kada yra praktikuojamos konkrečios mantros, informaciją apie naujausius seminarus.

Gydymas mantromis – kursų apžvalga

Gydymo mantromis kursai skiria dėmesį garso energijai kaip gydymo mediumui. Tibetietiškas gydymas mantromis naudoja senas ir slaptas mantras: kartais atskleidžiant natūralių garsų esmę, o kartais naudojant senovinius sanskrito ar tibetiečių kalbų žodžius.

Gydymas mantromis / 1 lygis

Penkių dienų kurso metu išsamiai pristatomas ir įvedama į senovinę gydymo mantromis tradiciją, kuri yra ir mokslas, ir menas vienu metu. Kursas yra skirtas praktiniams tikslams. Vienas vakaras seminarų metu yra skiriamas praktikoms, kurių metu terapiniais tikslais yra naudojamasi tamsos ir sutemų energijomis. Apžvelgiamos šios temos:

 • Tibetietiško gydymo mantromis kilmė
 • Gydymas mantromis tradicinės Tibeto medicinos kontekste, taip pat – ir kaip atskira, savipakankama sritis
 • Fundamentalūs Tibeto medicinos principai, apimant visų fenomenų tarpusavio priklausomo egzistavimo teoriją, penkių elementų teoriją
 • Paaiškinimas, kokiu būdu mantros veikia
 • Mantrų naudojimas gydant specifinius sutrikimus
 • Mokymai kaip naudoti malę, paaiškinimai apie skirtingų rūšių males, kaip tai siejama su gydymo mantromis praktika
 • Mokymai apie mantrų sakymą, įskaitant pasiruošimą, teisingą laikyseną ir tarimą
 • Paaiškinimai apie kitas terapines priemones, o būtent – brangiuosius akmenis, kurie naudojami gydant mantromis
 • Gydančiųjų mantrų perdavimas

Gydymas mantromis / 2 lygis

Penkių dienų kursai išplečia žinias, gautas pirmojo lygmens seminare ir suteikia gilesnį supratimą apie būdus, kuriais mantros gali būti naudojamos gydymo tikslais.

Šiame kurse unikalu tai, jog yra studijuojama gydančių amuletų, naudojamų ir apsaugai, ir ligos gydymui, reikšmė.

Kurse yra nagrinėjamos šios temos:

 • svarbiausių žinių iš pirmojo lygio kursų pakartojimas
 • detalios gydymo mantromis istorijos ir perdavimo linijos studijos
 • mokymai apie amuletus, skirtus sveikatai, gerai savijautai, ilgam gyvenimui, sėkmei, vaisingumui
 • tolimesnė tokių “valgymo sutrikimų” kaip virškinimo problemos, širdies ligos, chroniški susirgimai analizė, taip pat – astrologinių faktorių įtaka
 • perduodamos papildomos mantros, skirtos gydyti konkrečius sutrikimus – epilepsiją, virusinės infekcijas, odos ir sąnarių problemas, taip pat – mantros, kurios gali būti naudojamos skausmui mažinti
 • specialios mantros perdavimas; ši mantra gali būti naudojama gydant problemas, susijusias su Keturiais veiksmais: raminčiais, turtinančiais, saugančiais ir ginančiais. Ši mantra yra tinkama daugeliui problemų spręsti, taip pat – chroniškiems susirgimams, stipriam skausmui gydyti.

Gydymas mantromis / 3 lygis

Gydymo mantromis 3 lygyje yra 5 dienų kursai, sukurti tiems mokiniams, kurie yra tvirtai apsisprendę tęsti gydymo mantromis praktiką. Tikimasi, jog bus laikomasi sutartų įsipareigojimų praktikuoti mantras.  

Iš dalyvaujančiųjų 3 lygio mokymuosi tikimasi, jog jie jau bus baigę 1 ir 2 lygio kursus, o būtent:

 • Visi mokiniai turi būti sukaupę reikiamą skaičių pasirinktos mantros (pasirinkti reikia vieną iš 100 ligų mantros, t.y. arba Dorje Gotrab, arba Bat Shima, arba Pawo Dru Nga).
 • Surinkę (pasakę) reikiamą skaičių mantrų, mokiniai skatinami sakyti mantras kiekvieną dieną, o taip pat naudoti mantras kasdieninėje praktikoje
 • Taip pat tikimąsi, jog mokiniai naudos mantras gydymo tikslams. Dalyvaudami gydymo mantromis 3 lygio kursuose, studentai prašomi raštu paruošti aprašymus tiek savo asmeninių patirčių, dirbant su mantromis, tiek praktinės veiklos, kuomet buvo naudojamos mantros.

Aptariamos temos:

 • 1 ir 2 lygio mokymuose suteiktos informacijos peržiūrėjimas ir patikslinimas
 • studentams suteikiami papildomi amuletai kartu su naudojimo instrukcijomis. Mokymo pagal didžiojo tertono Sangye Lingpa mokymus
 • specialių instrukcijų, skirtų Dorje Gotrab Mantrai, perdavimas
 • mokymai apie specifinių augalų naudojimą
 • tantrinių instrumentų, siejamų su gydymu mantromis, naudojimo taisyklės (Vajra, Purba)
 • astrologiniai patarimai gydant mantromis. Tai apima specialias dienas, kada praktrikuojamos konkrečios mantros, energijų tekmės, siejamos su konkrečiomis mėnulio paromis
 • Suteikiamos papildančios gydančios mantros
 • Įvadas į Yuthog Nyingthig praktiką
 • Paskutinę dieną mokiniams bus paaiškinta Medicinos Budos praktika