Mokymo perdavimo linija

Senosiose Tibeto mokymų perdavimo linijose yra žodinė ir rašytinė tradicijos.

Žinios buvo perduodamos ir pagal vienuolijų liniją, ir pagal pasaulietiškąją tradiciją.

Toliau yra pateikiamos trumpos pastabos apie praktikavusius gydymą mantromis asmenis, kurių indėlis yra žymus tuose mokymuose ir kuriuos mokiniams peduoda gyd. Nida Čenagstang. 

Jamyang Khyentse Wangpo (1820 – 1892) buvo vienas iš Rime (tarpmokyklinio) judėjimo lyderių. Jis buvo didis budizmo mokytojas ir mokslininkas, ypač gerbiamas kitų budizmo mokyklų atstovų. Jis rašė įvairius tekstus apie Tibeto mediciną, tokius kaip “rGyud bZhi bsDus Don Nyingpo” (‘Apibendrinta Keturių tantrų esmė’). Taip pat jis sudarė labai įžymią tantrinių gydančių mantrų knygą, paprastai žinoma “Khyentse sNags Bum” (‘Khyentsės šimtas tūkstančių mantrų’) pavadinimu.

Ju Mipam (1846 – 1912) gimė Khame, Tibetas. Jis buvo Jamyang Khyentse Wangpo mokinys. Ju Mipam pradėjo mokytis budizmo filosofijos labai jauname amžiuje ir tapo vienu žymiausių savo kartos mokslininkų. Jis rašė tekstus apie Vadžrajaną, astrologiją ir Tibeto mediciną, taip pat rinko žinias apie liaudies menus, pavyzdžiui – jis surinko duomenis apie senovinę spėjimų virve formą JuThig, kuri priešingu atveju būtų buvusi prarasta. Jo darbai sudaro 14 tomų.

Ju Mipam yra ypač žinomas dėl jo darbų Tibeto medcinos srityje, būtent – šlapimo analizė, pulso diagnostika, taip pat – apie Tibeto medicinos vaistų formules. Jis parašė svarbų tekstą, žinomą “Mipam sNags Bum” (‘Mipamo šimto tūkstančių mantrų knyga”). Šiame darbe jis rašė apie Tibeto mediciną ir gTerma tradiciją. Jis surinko ir užrašė daugybę svarbių gydančiųjų mantrų. Jo knyga tapo populiariausiu leidiniu Tibete apie gydymą mantromis.

Gyd. Nida studijavo šių abiejų mokslininkų darbus. Jo mokymai – taip pat ir jo paties knyga apoie gydymą mantromis – yra paremti šių diejų meistrų mokymais.

Khenpo Troru Tsenam (1928 – 2005) buvo vienas iškiliausių šių laikų Tibeto medicinos mokslininkų. Jis buvo pasiekęs aukštą realizacijos lygmenį, taip pat buvo Nyingma ir Kagjyudpa tradicijų laikytojas, taip pat – Yuthok Nyinthig ir kitų Tibeto medicinos mokymų linijų laikytojas. Khenpo Trotsenam žinomas dėl savo pasiaukojančios veiklos, išsaugant Tibeto medicinos mokymus, ypač – saugant detalius ir tikslius mokymus apie Tibeto brangiųjų piliulių (Rinchen Rilbu) paruošimą. Beto, jis buvo vienintelis žinomas žmogus Tibete, kuris siekė išsaugoti sanskrito kalbų studijas. Jis buvo didis mokytojas, gydytojas ir dvasinis mokytojas. Per savo produktyvų ir pavyzdinį gyvenimą, Khenpo Trotsenam buvo Tibeto medicinos universiteto Lhasoje vadovu. Manoma, jog jis buvo Medicinos Budos reinkarnacija.

Būtent iš Khenpo Trotsenam gyd. Nida Čenagtsang gavo Yuthok Nyinthig įgalinimus, taip pat Vadžrajanos bei Tibeto medicinos mokymus.

Khenpo Tsultrim Gyaltsen buvo labai žymus mokslininkas ir Nyjngma bei Sakya tradicijų laikytojas. Jis buvo astrologijos, Tibeto medicinos ir budizmo filosofijos sričių eskpertas, taip pat Yuthok Nyinthig medicinos mokymų linijos laikytojas. Jis paskyrė savo gyvenimą Tibeto medicinai ir astrologijai, daug metų dirbo Lhasos ligoninėje.

Gyd. Nida Čenagtsang gimė Amde, Tibete. Susidomėjęs savo šalies tradicine medicina, gyd. Nida pradėjo mokytis vietinėje Tibeto medicinos ligoninėje. Vėliau jis studijavo Lhasos Tibeto medicinos universitete ir studijas pabaigė 1996 metais. Praktine veikla gyd. Nida užsiėmė ligoninėse Lhasoje ir Lhoke.

Gyd. Nida publikavo daug straipsnių ir kelias knygas apie tradicinę Tibeto mediciną. Jis ypatingai daug dėmesio skyria seniesiems Tibeto gydymo metodams, ypač siekdamas atgaivinti išorinės terapijos tradiciją.Tai atnešė jam pripažinimą Tibeto medicinos srityje tiek Rytuose, tiek Vakaruose.

Gyd. Nida yra TTTMA vadovas ir Tarptautinio Ngak-Mang Instituto (NMI) bendraįkūrėjas (institutas įkurtas siekiant išsaugoti ir išlaikyti Rebkong Ngakpa kultūrą modernioje Tibeto visuomenėje).